Naša uloga

.
Imajući u vidu karakteristike socio-emocionalnog razvoja deteta, naša uloga je:

obezbediti detetu prijatan radni ambijent u kome boravi

ostvarivanje pozitivne interakcije dete-odrasli

podsticanje dečjih aktivnosti i otvorenosti deteta za doživljaje

obezbediti uslove za stvaranje slobode i autonomije dečje ličnosti, odnosa sa odraslima, emocionalnog izražavanja deteta kao ličnosti za sebe, sticanje samopouzdanja i sigurnosti

stvoriti pozitivnu socio-emotivnu klimu

stvoriti uslove u kojima će dete kroz raznovrsni radni program vrtića (dečje radionice, strani jezici, ples, pozorište, itd.) u potpunosti ostvariti svoju kreativnost, maštu, slobodu i igru kao osnovni oblik učenja